Dla trenujących PDF Drukuj Email

zegar

Uprawianie różnych dyscyplin sportowych wymaga dobrze rozwiniętych umiejętności koncentracji uwagi i radzenia sobie ze stresem trwającym podczas zawodów, jak i podczas zwyczajnych treningów.

Metoda EEG biofeedback jest znana i często stosowana wśród znanych sportowców na całym świecie. Korzystającym z treningu EEG biofeedback jest między innymi nasz polski skoczek Adam Małysz, stosują go również duże kluby sportowe – jak np. AC Milan.

Trening EEG biofeedback umożliwia:

- usprawnienie pamięci i koncentracji uwagi

- zwiększenie odporności na stres podczas treningów i zawodów sportowych

- zwiększenie motywacji do ćwiczeń i treningów

- zwiększenie szybkości reakcji i poprawę koordynacji ruchowej

 
POMOC DLA DZIECI
Poradnia rodzinna Szczecin

 

POMOC DLA DOROSŁYCH
Psycholog Szczecin