Zespół Carpe Diem PDF Drukuj Email
Wpisany przez emer   
Środa, 27 Styczeń 2010 08:08

Psychologowie

.

Małgorzata Kurek – psycholog

.

Jestem absolwentką Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyłam Kurs Podstawowy Terapii Systemowej, a obecnie jestem w trakcie zdobywania wiedzy i umiejętności terapeutycznych na kolejnym stopniu- szkolenia prowadzone są przez WTTS w Poznaniu. Swoją wiedzę na temat pomagania ludziom, poszerzam także w zakresie interwencji kryzysowej.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dziećmi i młodzieżą. Obecnie zajmuję się diagnozą psychologiczną trudności szkolnych, wychowawczych i problemów emocjonalnych. Udzielam porad i konsultacji rodzicom mającym problemy wychowawcze, a także tym, którzy chcą rozwijać i pielęgnować swój warsztat rodzicielski. W swojej pracy zajmuję się również terapią indywidualną i rodzinną, prowadzoną w nurcie systemowym. Założenia terapii systemowej, a także moich oddziaływań terapeutycznych mówią o tym, że system rodzinny to nie tylko prosta suma jego członków, ale więzi uczuciowe, wykształcony zestaw zasad, różnorodność ról przypisanych poszczególnym osobom, zorganizowana struktura i sposoby komunikowania się. Pomagając innym nastawiam się na poszukiwanie mocnych stron w samych klientach, a także w ich otoczeniu.
.
Maria Kotuła Konarska - psycholog
.

Ukończyła Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzno – Historyczny, kierunek psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna, wychowawcza i pracy. Od lat z powodzeniem prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci, dorosłych oraz rodzin..
 
Arkadiusz Siekierzycki - psycholog, psychoterapeuta
.
Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna). Ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz studia podyplomowe z pedagogiki.
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dorosłych i młodzieży.
Specjalizuje się w pomocy osobom:
- w sytuacjach kryzysowych (konflikt, rozstanie, utrata bliskiej osoby, rozwód, długotrwały stres, problemy w pracy),
- z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia),
- z problemami emocjonalnymi,
- w trudnościach rodzinnych i małżeńskich,
- w zaburzeniach nastroju: doświadczających lęku, przygnębienia, napięcia, depresji, samotności,
- młodym, które doświadczają problemów wieku dorastania,
- rodzicom w problemach wychowawczych,
- mającym dolegliwości psychosomatyczne (np.: bóle głowy, brzucha, nudności, duszności i inne), a badania medyczne wykluczają przyczyny tych objawów,
- poszukującym wsparcia i lepszego rozumienia siebie, swoich problemów, pragnącym się rozwijać i dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu.
Wieloletni wychowawca młodzieży, socjoterapeuta. Prowadził szkolenia dla pracowników sektora handlowego z zakresu doskonalenia technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania czasem, negocjacji, rozwoju osobistego potencjału.
Swoją pracę psychoterapeutyczną superwizuje u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Anna Kołodziejska - psycholog, terapeuta

Jestem psychologiem - studia magisterskie ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Jestem terapeutą One Brain - ustawicznie kształcę się i poddaję osobistej pracy, uczestnicząc regularnie w kursach terapii One Brain - Three in One Concepts, organizowanych przez Amicus Sp. z o.o na terenie Republiki Czeskiej i w kraju.
W pracy terapeutycznej wykorzystuję podejście integralne. Łączę przede wszystkim klasyczną wiedzę psychologiczną z technikami metody One Brain.
Metoda One Brain harmonizuje ciało, umysł i ducha. Pozwala w łagodny sposób dotrzeć do naszych doświadczeń życiowych, które wywołały stres, blokadę i wewnętrzną dezintegrację. W oparciu o rozpoznany wewnętrzny potencjał i POCZUCIE WYBORU tworzymy nowy program - nie reagujemy już na podstawie wcześniejszych doświadczeń, nie realizujemy błędnego systemu przekonań i dawnych, nieskutecznych modeli zachowań. Mamy WOLNY WYBÓR.
Z One Brain korzystają dzieci, młodzież i dorośli w każdym wieku. Pomaga cierpiącym m.in. na:
 • depresję,
 • nerwice
 • wzmożony lęk,
 • zaburzenia jedzenia,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • dysleksję,
 • trudności z koncentracją,
 • zaburzenia pamięci i postrzegania,
 • problemy w nauce,
 • silny stres związany z codziennym życiem (prywatnym bądź zawodowym) oraz związany z przeszłymi wydarzeniami.

Joanna Gajowiecka - psycholog

Mgr psychologii, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła dwuletnie szkolenie w metodzie Gestaltu integracyjnego w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej.Zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej z powodu: problemów osobistych, kryzysów życiowych, , braku poczucia sensu i celu życia, szeroko pojętych stanów lękowych, depresyjnych, objawów nerwicowych, a także dla osób, które chciałyby lepiej wykorzystać swój indywidualny potencjał, lepiej poznać siebie samego i bardziej świadomie kierować swoim życiem.

 

Psychoterapeuci

Alina Radny - psychoterapeuta, seksuolog społeczny
 
 
 
Jestem psychoterapeutą i mgr administracji, niedawno ukończyłam też Podyplomowe Studium pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Poprzez swoje publikacje brałam udział w konferencjach tematycznych, a pogłębienie tego rodzaju specjalistycznej wiedzy dotyczącej problematyki rozwoju seksualnego człowieka, prawidłowości i mechanizmów rządzących seksualizacją naszego życia, norm i patologii seksualnych oraz znaczenia urazów wczesnodziecięcych (np. wykorzystywania seksualnego) dla przyszłego funkcjonowania człowieka, przyczyniło się do lepszego posługiwania się przeze mnie metodami i narzędziami diagnostycznymi oraz do skuteczniejszego pomagania pacjentowi w jego różnorodnych i złożonych problemach. Specjalizuję się też w psychoterapii systemowej, która choć utożsamiana jest głównie z terapią rodzinną, z powodzeniem stosowana jest w terapii indywidualnej, par, a także terapii grupowej oraz w innych systemach problemowych. Ukończyłam też liczne szkolenia z zakresu psychoonkologii, hipnozy i hipnoterapii, psychografologii, kinezjologii, również - rozwoju osobistego.
Właściwa terapia, moim zdaniem, łączy w sobie wiedzę i pełną empatii umiejętność wczuwania się w psychikę drugiego człowieka bez naruszania jednakże jego wolności wewnętrznej. Dobra terapia niesie nadzieję, potrafi sprawić, że pacjent sam zaczyna dostrzegać możliwości rozwiązywania swoich problemów; również wzmacnia pacjenta, jego poczucie autonomii, kontroli, szacunku do siebie, mobilizuje go też do aktywnego wysiłku, który zaowocuje jego szybszym powrotem do zdrowia. Za pomocą terapii pacjent zaczyna odzyskiwać poczucie własnej wartości, szacunek do samego siebie i wiarę w ludzi i lepszy świat, odkrywać w sobie dobro i piękno, wyzwalać swój potencjał twórczy i ukryte dotąd zasoby i stłumione talenty; kształtować też niejako siebie na nowo, by stać się „pełniejszym”, lepiej zaadaptowanym i bardziej twórczym. Pacjent zaczyna też planować konkretne działania, porządkować swój wewnętrzny i zewnętrzny świat, zaczyna mu się chcieć naprawdę żyć. I to wreszcie ŻYĆ ŚWIADOMIE I PEŁNIĄ ŻYCIA.
Integralną częścią relacji pacjent - terapeuta jest kontekst, w którym ona zachodzi, głównym zaś jej celem jest stwarzanie nowych asocjacji w tym kontekście oraz zburzenie starych. Budowanie przy tym klimatu autentycznego zaufania i bezpieczeństwa jest podstawowym działaniem terapeuty, bo pacjent podczas terapii musi czuć się bezpiecznie, mieć zaufanie do terapeuty, odczuwać jego współczucie i ciepło emocjonalne, akceptację swojej osoby, wreszcie – poprzez autentyczne towarzyszenie terapeuty - poczuć ulgę w swoim cierpieniu. Jest to szczególnie ważne w przypadku tych pacjentów, którzy przeżyli zdarzenie traumatyczne (np. przemoc, gwałt, napad, katastrofy).
Często spotkanie z terapeutą to „spowiedź” z całego naszego życia.
To bardzo dobrze, bo to, co wypowie się na głos ( lub opisze ) staje się czymś obcym, zewnętrznym, „przedmiotem” i wreszcie przynosi ulgę w cierpieniu i bólu, często - wstydzie i poczuciu winy. Bo to, co zostało uzewnętrznione, „uprzedmiotowione” można już oddalić, tym samym, lepiej zrozumieć wymiar własnych trudnych przeżyć i odkrycia głębin własnej egzystencji. I wówczas terapeuta poprzez odpowiednie pokierowanie procesem terapeutycznym i właściwe komunikaty, udostępnia pacjentowi takie sposoby postępowania lub działania, które pomagają mu przywrócić utraconą kiedyś homeostazę i harmonię.
Moim przesłaniem w pracy terapeutycznej jest to, aby pomóc pacjentowi pokonać jego słabości, ograniczenia, czasem wręcz nawet „samego siebie” i taka właśnie jest prowadzona przeze mnie terapia, podczas której z radością dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z pacjentami.
 
.
Adrianna Skaza – psychoterapeuta, socjolog, pedagog


Absolwentka Krakowskiego Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej, magister socjologii, ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne. Przey wiele lat współpracowała jako trener grupowy między innymi z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodoweg i Wojewódzkim Urzędem Pracy. Od wielu lat prowadzi terapię indywidualną. Pomaga osobom z problemami nerwicowymi, depresją, lękami oraz znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych. Pracuje z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Aleksandra Białek - psychoterapeuta, socjolog, pedagog

Absolwentka Krakowskiego Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej, magister socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla firm i instytucji z zakresu m.in komunikacji, negocjacji, obsługi klienta, technik sprzedaży, motywowania zespołów, organizacji czasu, asertywności, technik relaksacji. Posiada różnorodne doświadczenia zawodowe - stale współpracuje z Ośrodkiem Szkoleniowym Akademii Morskiej, Szkołą Rodzenia „Pomorzanka II” Pomorskiej Akademii Medycznej, placówkami kształcenia ustawicznego. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych oraz pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Pomaga osobom z problemami nerwicowymi, depresją, lękami oraz znajdującymi się w sytuacjach trudnych. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

.

Mirosława Kwidzyńska - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta rodzinny
Prowadzi poradnictwo psychologiczne dla osób znajdujących się w kryzysie życiowym, dla rodziców dzieci trudnych, dla rodzin adopcyjnych i zastępczych. Pomocy mogą szykać również osoby przewlekle chore w tym z chorobą nowotworową oraz rodziny ( wg. Programu C. Simontona). Prowadzi terapię indywidualną, terapię par, rodzin i terapię grupową.
.

Pedagodzy
.
Izabela Krempińska - pedagog, logopeda

alt

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, posiadam tytuł magistra pedagogiki zdrowia oraz pedagogiki specjalnej. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu logopedii, aktualnie jestem studentką PAM na kierunku: Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu.

Podczas całej mojej „wędrówki” edukacyjnej w centrum moich zainteresowań znajdował się człowiek. Poszukuję nowych rozwiązań terapeutycznych, aby jak najtrafniej pomagać innym. W kręgu moich kompetencji znajduje się diagnoza i terapia pedagogiczna, jak również diagnoza i terapia logopedyczna. W pracy kieruję się podejściem wielopłaszczyznowym do pacjenta, gdyż uważam, iż człowiek jako istota społeczna musi być rozpatrywany holistycznie, jako element środowiska w którym funkcjonuje.

.
Barbara Uhle – pedagog, socjoterapeuta
.
Jestem pedagogiem (mgr pedagogiki, specjalność: opiekuńczo-wychowawcza) z 10-letnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą. Podyplomowo ukończyłam również „Diagnozę i terapię pedagogiczną”, co pozwala mi na pracę z dziećmi w celu wyeliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Praca moja ma charakter zarówno indywidualny, jaki i grupowy (zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, korekcyjno-kompensacyjne
i wyrównawcze) Jestem zdania, że terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. Nie zapominając, że prawidłowe funkcjonowanie dziecka we wszystkich obszarach życia zależy głównie od rodziców i ich podejścia do wychowania, prowadzę warsztaty skierowane właśnie do nich. Udział w „Szkole dla Rodziców i Wychowawców” pozwala na zdobycie umiejętności nawiązywania głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.
Ciągle doskonaląc swój warsztat pracy ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Niebieskiej Linii, uczestniczę w Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest wstępem do zaawansowanego trzyletniego szkolenia umożliwiającego zdobycie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a od października rozpoczynam kurs podstawowy Terapii Systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Obecnie pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, gdzie pomagam uporać się z wszelakimi problemami dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych i ich rodzinom. Moja praca znajduje się pod regularną superwizją i opieką merytoryczną specjalistów w zakresie psychoterapii.
.
Iwona Sondej Pawlak - pedagog rewalidacyjno - korekcyjny, plastyk

Ukończyła pedagogikę rewalidacyjno - korekcyjną oraz plastykę na Uniwersytecie Szczecińskim. Od lat z powodzeniem i zapałem pracuje z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w nauce. Prowadzi zajęcia opierające się na autorskim programie dla uczniów z dysleksją.

Lekarze, Psychiatrzy

Barbara Starobrat - Hermelin - dr. nauk med. psychiatra dziecięcy

Absolwentka Wydziału lekarskiego na Pomorskiej Akademii Medycznej. Ukończyła studia podyplomowe, I stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii oraz psychiatrii dziecięcej. Była ordynatorem Oddziału Psychiatrii dzieci i młodzieży w szpitalu SPS ZOZ w Zdrojach. W Centrum Carpe Diem zajmuje się diagnozą psychiatryczną oraz leczeniem zaburzeń psychicznych w wieku rowojowym.

Bartłomiej Kubacki - lekarz

Bartłomiej Kubacki - lekarz


Doświadczenie zdobywa w Klinice Psychiatrii PAM.
Bycie otwartym na drugiego człowieka, cierpliwość i aktywne słuchanie oraz kreatywność pozwala mu na osiąganie sukcesu w pracy z pacjentami.
W „Carpe Diem” prowadzi ocenę stanu psychicznego, diagnostykę, farmakoterapię, współpracuje z psychologami w podjęciu psychoterapii.
Jednym z działań dla osób szukających pomocy niekoniecznie w gabinecie psychiatrycznym, są wizyty domowe.

Logopeda

Agata Filoda - logopeda, specjalista neurologopedii


Logopeda, neurologopeda, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu, pedagog szkolny, glottodydaktyk. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną i neurologopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych (profilaktyka logopedyczna, kompleksowa diagnoza zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy, terapia dyslalii, terapia opóźnionego rozwoju mowy, terapia zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem układu nerwowego (afazja, dysfazja, dysartria, jąkanie). Od lat z sukcesami prowadzi również zajęcia nakierowane na profilaktykę i terapię dysleksji, obejmujące ćwiczenia przygotowawcze oraz naukę czytania i pisania opartą nametodzie glottodydaktycznej opracowanej przez prof. Bronisława Rocławskiego.
Zmieniony: Wtorek, 25 Listopad 2014 13:22
 
POMOC DLA DZIECI
Poradnia rodzinna Szczecin

 

POMOC DLA DOROSŁYCH
Psycholog Szczecin